PROIECT DE HOTARARE SUPUS DEZBATERII PUBLICE

In conformitate cu dispozitiile art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica,

republicata si ale Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Local Sadova.

Primaria, supune dezbaterii publice urmatorul proiect de hotarare:

Proiect de hotarare privind restrictionarea accesului pe Dc 43 a vehiculelor cu masa maxima autorizata de peste 30 to.

Initiator-primarul com Sadova.

Persoanele fizice sau juridice interesate pot depune in scris propuneri, sugestii sau opinii cu valuare de recomandare la

sediul Primariei sau pe e-mail la adresa primariacomuneisadova@gmail.com pana la data de 10.04.2019, cu privire la

Proiectul de hotarare mai sus mentionate al caror continut il dam publicitatii insotit de rapoartele de specialitate.

Proiectul de hotarare pot fi consultate pe site-ul Primariei.

Proiect de hotarare SPDE